Ubytovací řád a storno podmínky

 • Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hotelových hostů.
 • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, platí se předem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci.
 • Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 11:00 hod. Do té doby musí pokoj uvolnit. Při prodloužení do 18:00 hod. se účtuje přirážka 50 % z ceny pokoje a nad 18:00 hod. 100 %.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení pokoje s příslušenstvím, společné prostory a služby ubytovacího zařízení.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě holicího strojku, fénu či kulmy.
 • Návštěvy mohou hosté přijímat pouze ve společných prostorách. V ubytovací části nejsou návštěvy povoleny.
 • Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, a uzamknout dveře.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích a v podkroví je zakázáno kouřit.
 • Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, mimo první pomoci v prostoru hotelu, si host hradí sám.
 • Ubytovatel odpovídá za věci hosta, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.
 • Psi a zvířata jsou povolena.
 • Noční klid je stanoven v době od 22:00 do 07:00 hod.
 • Za škodu způsobenou na majetku a zařízení pokoje odpovídá host dle platných předpisů. Při hrubém znečištění pokoje je účtován poplatek 1000 Kč.
 • Ubytovatel nezodpovídá za zaparkovaná auta a věci v něm.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení, případně recepce.
 • Poslední den pobytu host odevzdá na recepci dálkový ovladač od TV.
 • Dávejte si pozor na své věci v autě, protože parkovište není nijak hlídané ani kamerovým systémem.


Storno podmínky: v případě, že nejsou dohodnuty individuálně


V případě, že nejsou dohodnuty individuálně
 • storno 30 a více dní před zahájením pobytu: - 0% z celkové částky za ubytování
 • storno 29 - 14 dní před zahájením pobytu: - 30% z celkové částky za ubytování
 • storno 13 - 7 dní před zahájením pobytu: - 50% z celkové částky za ubytování
 • storno 6 a méně dní před zahájením pobytu: - 100% z celkové částky za ubytování

1 měsíc před zahájením pobytu bude objednavateli zaslána zálohová faktura ve výši 60% z celkové částky za ubytování. V případě, že tato záloha nebude do 7 pracovních dnů před zahájením pobytu řádně uhrazena, rezervace bude zrušena, nicméně storno-poplatky budou i nadále vymáhány. Pokud dojde ke stornování akce, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení.


Platební instrumenty:


Za ubytování v našem hotelu se platí předem.
 • Akceptujeme platební karty MasterCard, VISA, American Express, Diners Club.
 • Úhrady fakturou za hotové ubytování jsou možné na základě domluvy, ale fakturu je nutno uhradit před zahájením ubytování. Nebo při platbě fakturou, doporučujeme její vyžádání v dostatečném předstihu, aby byla uhrazena před zahájením ubytování. Akceptujeme platbu fakturou nad 5000,- Kč.
 • Poslední možností je úhrada hotově, kterou preferujeme.